Hovimäki

Yritystieto

TÄLLÄ HAKEMUKSELLA VOITTE HAKEA YRITYKSELLENNE HOVIMÄEN LASKUTUSASIAKKUUTTA, JOKA PITÄÄ SISÄLLÄÄN TILILUOTON.

Laskutusasiakkuuden tililuotonantaja on Tarttis Oy. Laskutusasiakkuuden tililuotonsaaja on asiakasyritys.

1. Tilin avaaminen

Tilin avauksen myöntämistä edeltää luottoharkinta. Yrityksen on täytynyt olla toiminnassa vähintään kuusi kuukautta (rekisteröitynä kaupparekisteriin vähintään kuusi kuukautta). Tarttis Oy tarkastaa asiakasyrityksen luottotiedot sekä tarvittaessa asiakasyrityksen vastuuhenkilöiden henkilöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä. Tarttis Oy:llä on oikeus yksipuolisesti hyväksyä tai hylätä hakemus. Hakemuksen käsittelyaika on noin 1-5 arkipäivää hakemuksen saapumisesta.

2. Tilin käyttö

Tililuotto käy maksuvälineenä Hovimäen myymälässä. Hakemuksessa on määriteltävä osto-oikeus, eli kenelle asiakasyrityksessä on annettu tilinkäyttöoikeus (etunimi ja sukunimi). Tarttis Oy ei ole vastuussa tilin käytöstä. Tilinkäyttäjä vastaa siitä, että Tarttis Oy:n henkilökunnalle annetaan ostotapahtuman aikana oikeat ja riittävät (asiakkaan itse haluamat) viitetiedot. Asiakasyritys on velvollinen maksamaan laskun Tarttis Oy:lle, vaikka laskun viitetiedoissa olisi virhe tai puute.

3. Tilin irtisanominen Tarttis Oy:n toimesta

Tarttis Oy voi välittömästi irtisanoa tilin, mikäli asiakasyrityksen taloudellinen tilanne muuttuu ja muutoksella voi olla vaikutuksia luoton hoitamiseen, tai asiakasyrityksellä on todettu olevan maksuhäiriöitä, tai jos asiakasyritys on antanut itsestään hakemuksessaan harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa tilin avaamiseen (luoton myöntämiseen), tai asiakasyritys on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen. Tili voidaan irtisanoa myös siinä tapauksessa, että asiakasyritys jättää laskun maksamatta eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksesta huolimatta laiminlyöty erääntynyt maksu siirretään Tarttis Oy:n toimesta perintätoimiston hoidettavaksi.

4. Luottoraja

Tarttis Oy pidättää oikeuden määritellä luottorajan tapauskohtaisesti. Myönnetystä luottorajasta ilmoitetaan asiakasyritykselle kirjallisesti tai suullisesti. Jos asiakasyritys haluaa myöhemmin nostaa luottorajaansa, suoritetaan uusi luottoharkinta.

5. Laskutus

Saatte kaikki asiointinne yhdellä koontilaskulla. Laskutusväli on kaksi (2) viikkoa. Maksuaika on seitsemän (14) päivää laskun päiväyksestä. Laskutustapamme ovat paperilasku, verkkolasku sekä sähköpostilasku. Laskutusosoitteen muutoksesta tulee ilmoittaa Tarttis Oy:lle viipymättä.

6. Korko ja perittävät maksut

Korkolain mukainen viivästyskorko. Maksumuistutuksista peritään 5€ huomautusmaksu. Asiakasyritys korvaa Tarttis Oy:lle perinnästä aiheutuneet kulut. Perimme laskuista 3€ laskutuslisän.

7. Muut ehdot

Tarttis Oy:n myyjähenkilöstöllä on oikeus tarkastaa osto-oikeutta käyttävän henkilön henkilöllisyys virallisesta valokuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Hakemuksessa olevien tietojen muutoksista on viipymättä ilmoitettava sähköpostitse info@hovimaki.fi tai puhelimitse 044 700 7788.

8. Omistuksenpidätusehto

Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu Tarttis Oy:lle, kunnes koko kauppahinta on maksettu, eikä asiakasyrityksellä, velallisella ole oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen (tililuottosopimus, maksut ja saatavien perintä)

Elleivät osapuolet keskinäisin neuvotteluin pysty selvittämään erimielisyyksiään, ratkaistaan ne tililuotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa tai tililuotonantajan niin halutessa jossain muussa käräjäoikeudessa.

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes tililuotonantaja kirjallisesti toisin ilmoittaa.

Tilihakemus

Yrityksen tiedot
Yrityksen yhteystiedot
Laskutustiedot
Nordea
Danske Bank
Osuuspankki
Ålandsbank
Handelsbanken
S-pankki
Aktia
POP pankki
Oma S-pankki
Visa
Mastercard
American Express
MobilePay
Paypal
Klarna tili
Klarna lasku